Veľký okruh

Počas 2,5 hodiny zažijete skvelé zážitky pri zdolávaní 20tich lanových prekážok s celkovou dĺžkou 120m vo výške 8 a 12m .

V úvode programu sa prezlečiete do horolezeckej výstroje a dostanete krátku inštruktáž k bezpečnosti, technike a spôsobu prechádzania jednotlivých prekážok. Bezpečnosť na lanách spočíva v samoistení na prekážkach, v prípade potreby je Vám inštruktor k dispozícií. Prekážky sú ľahkej až ťažkej obtiažnosti.

Trvanie
2,5 hod.
12 €
Cena dieťa 9 €

Podmienky

- Max. váha účastníka: 120 kg
- Min. výška: 140 cm
- Max. dĺžka aktivity: 2,5 hod

V cene je zahrnuté

- Prekážky do 2,5 hod. (z toho 30 min. inštruktáž a oblečenie do výstroja)
- Horolezecký výstroj (celotelový sedák, helma, istiaci prostriedok)
- Inštruktáž
- Inštruktor (1 inštuktor na max. 15 návštevnikov)
- Pre deti do 13 rokov, ktoré nebudú liezť v sprievode dospelej osoby je nutné na mieste doplatiť poplatok za inštruktora vo výške 3 €