Modrý okruh

Počas 2 hod. zažijete skvelé zážitky pri zdolávaní 15tich lanových prekážok celkovou dĺžkou 99m vo výške 8m.

V úvode programu sa prezlečiete do výstroje a dostanete krátku inštruktáž k bezpečnosti, technike a spôsobu prechádzania jednotlivých prekážok. Bezpečnosť na lanách spočíva v samoistení na prekážkach, v prípade potreby je Vám inštruktor k dispozícií.

Trvanie
2 hod.
10 €
Cena dieťa 8 €

Podmienky

- deti od výšky 140cm
- max. váha účastníka: 120 kg

V cene je zahrnuté

- Prekážky do 2 hod. (z toho 30 min. inštruktáž a oblečenie do výstroja)
- Horolezecký výstroj (celotelový sedák, helma, istiaci prostriedok)
- Inštruktáž
- Inštruktor (1 inštuktor na max. 15 návštevnikov)
- Pre deti do 13 rokov, ktoré nebudú liezť v sprievode dospelej osoby je nutné na mieste doplatiť poplatok za inštruktora vo výške 3 €