Rodinné lezenie

Tímový okruh

Preverte lezecké zdatnosti Vašej rodiny. Naučte sa dôverovať Vašim rodinným príslušníkom a nechajte sa nimi istiť vo výškach nášho lanového centra.

Tento program podporuje vzájomnú spoluprácu a dôveru v rodine, zvyšuje fyzickú zdatnosť a pomáha Vašej rodinnej komfortnej zóne rásť.

V rámci tohto programu si môžete vybrať až z 8 lezeckých prekážok a fun atrakcií. Dvaja účastníci zdolávajú prekážky a ostatní ich zo zeme istia, následne sa vystriedajú. Program trvá 2,5 hodiny - koľko prekážok dokážete absolvovať bude závisieť na vašich lezeckých schopnostiach a kondícii.
Prekážky sú rôznej obtiažnosti. Súčasťou partnerského okruhu ako aj výbornou ukážkou tímovej spolupráce sú atrakcie Divoké V, Jakubov rebrík, Taznanov skok, Okná, Stavanie debničiek, Mix traverz a Tandemová obria hojdačka.

V úvode programu sa prezlečiete do horolezeckej výstroje a dostanete krátku inštruktáž k bezpečnosti, technike a spôsobu prechádzania jednotlivých prekážok, ktoré sú ľahkej až ťažkej obtiažnosti. Počas ich zdolávania budete istení 2 spôsobmi, a to cez istiaci prostriedok a vzájomným istením.

Trvanie
2,5 hod.
15 €

Podmienky

- Min. vek účastníka: 8 rokov
- Max. váha 1 účastníka: 120 kg
- Min. výška: 120 cm
- Dĺžka programu: 2,5 hod.

V cene je zahrnuté

- Uvedená cena je na 1 osobu
- Tímove prekážky do 2,5 hod. vrátane inštruktáže a oblečenie do výstroja
- Horolezecký výstroj (celotelový sedák, helma, istiaci prostriedok)
- Horolezecké laná
- Inštruktáž
- Inštruktor