Veľký okruh

Počas 2 hodin zažijete skvelé zážitky pri zdolávaní 20tich lanových prekážok s celkovou dĺžkou 120m vo výške 8 a 12m .

V úvode programu sa prezlečiete do horolezeckej výstroje a dostanete krátku inštruktáž k bezpečnosti, technike a spôsobu prechádzania jednotlivých prekážok. Bezpečnosť na lanách spočíva v samoistení na prekážkach, v prípade potreby je Vám inštruktor k dispozícií. Prekážky sú ľahkej až ťažkej obtiažnosti.

Trvanie
1,5 hod.
15 €
Cena dieťa 11 €

Podmienky

- Max. váha účastníka: 120 kg
- Min. výška: 140 cm
- Max. dĺžka aktivity: 1,5 hod
- Doplatok za každú polhodinu naviac : 4,00EUR

V cene je zahrnuté

- Prekážky do 1,5 hod. (z toho 30 min. inštruktáž a oblečenie do výstroja)
- Horolezecký výstroj (celotelový sedák, helma, istiaci prostriedok)
- Inštruktáž
- Inštruktor (1 inštuktor na max. 15 návštevnikov)
- Individuálne sprevádzanie inštruktorom : doplatok 9,00 EUR